top of page

Taavolagårdens historia

Taavolagården är en unikt bevarad Tornedalsgård från 1800-talets början. Genom sin fyrlängade karaktär utgör den typen för en gård, som går tillbaka till medeltid. Gården skulle kunna skyddas mot fientliga anfall samtidigt som man skulle kunna ha uppsikt över ägodelar som boskap och redskap m.m. Under tidens gång har de tättslutande hörnen öppnats upp så man kan köra in till gården med hästar och vagnar mm.

 

Taavolagården är  en karaktäristiskt Tornedalsgård där de rymliga rummen har högt till tak och ytterpanelen är liggande vilket är typisk just för Tornedalen. Likaså att köket utgörs av ett eget rum, varvid stora rummet, pörtet, enbart är ett vardagsrum/allrum. Vindsvåningen är  oinredd, men försedd med fönster.

Namnet Taavola kommer från David Hemmingsson som levde i Mattila 1573-1616. Namnet David blev på finska Taavo  Det finska suffixet  ”–la”  betyder ”platsen där någon finns/bor”. Taavola betyder alltså ungefär ”Platsen där David bor”. De ursprungliga byggnaderna har genom åren ersatts med dagens.

 

Den siste ägaren i släkten hette Johan, född 1893. Han var ogift och  utan arvingar och donerade gården med möbler och alla redskapen i uthusen till Nedre Tornedalens Hembygdsförening med önskan att gården skulle bevaras för kommande generationer. Det gjorde Johan bara någon vecka innan han gick bort i hög ålder 1984.

Vid 90-talets början startade en stor och noggrann renovering av gården.

Projektet kontrollerades av byggnads antikvarier vid Norrbottens Museum och motsvarande vid Länsstyrelsen.  Målet var att ge gården nära det utseende den haft under Johans tid. 

På Johans postuma 105 års dag den 13 december 1998 invigdes den restaurerade Taavolagården. 

 

I dag är Taavolagården ett ställe dit du kan komma och koppla av med en kopp kaffe i  cafeét som är inrett med en del av gårdens orginalmöbler. Här finns också en inredningsbutik i lantlig romantisk stil och  ett loppis i ett av uthusen, en bagarstuga från 1700-talet.

Gården ägs och drivs av familjen Kinnunen sedan hösten 2012.

 

 

Välkomna in till oss!!!

 

bottom of page